Welkom / Welcome

Geachte collega's en vrienden,
In 2017 is Brucosport aan zijn 30e congres toe, waarvan het 5e in het vernieuwde - tweejaarlijkse - format.

Om dit lustrum extra luister bij te zetten verlaten we het "nationale" pad van de laatste 4 edities en kiezen we opnieuw voor een internationale formule met Engels als voertaal. Het thema wordt ditmaal niet opgebouwd rond een gewricht, maar rond sportgeneeskunde binnen het voetbal en krijgt als werktitel "Football Medicine: what's new?".

We hopen jullie in ruime getale te mogen begroeten op 11 maart 2017 voor het congres en het aansluitende banket.

 

 

Dear friends and colleagues,
In 2017, the 30th edition of the renowned biannual BRUCOSPORT meeting will be organized.

We are delighted to announce that BRUCOSPORT again has chosen for an international edition: "Football Medicine: What's new?". The official congress language will be English. At BRUCOSPORT we strive for quality, advancement and improvement in sports medicine.

The fairytale relaxed atmosphere of Bruges is once again home to the BRUCOSPORT meeting and we hope to welcome you on the 11th of March 2017 for a stimulating experience!